UPSYCHED

UPSYCHED

Under hela November har OneOFonE, I samarbete med Sysav genomfört ett pilotprojekt för att hitta nya kanaler för återbrukbart material. Återbrukare har fått ta del av material från Sysav för att skapa nya produkter. Den 7 december kommer dessa alster ställas ut under ett event på STPLN i Västra Hamnen. Därefter kommer produkterna flyttas till Återbruket Mobilia för att ställas ut för allmänhetens beskådan.

Skriv in 7 december i kalendern, kom till STPLN och låt Er inspireras av vad kreativa själar kan åstadkomma med det som andra kallar för skräp.

Väl mött!

https://www.facebook.com/events/2469283476688520/

No items found.