Stängt tillsvidare p.g.a. COVID-19

Malmös första återbruksbasar

Allt startade med en första kontakt med Mobilia strax före påsk 2019. Sommaren gick åt till att arbeta fram ett avtal som fungerar för alla parter. Vi öppnade portarna den 1 februari 2020.

Här kan du läsa mer om oss. Malmös första återbruksbasar!

Vårt koncept

Up-cycling handlar om att kombinera redan existerande varor och material för att skapa nya produkter, samtidigt som vi minimerar nyttjandet av jungfruligt material. Genom att nyttja material som i vanliga fall skulle gått till tippen, kan vi dra ner på nyproduktion, minimera konsumtionens miljöpåverkan och ytterligare minimera vårt kollektiva ekologiska fotavtryck.

Konceptet är enkelt. Här får produkter och material nytt liv.

Genom utbildningar, föreläsningar, föredrag och studiecirklar kan vi sprida kunskap om konsumtionens miljöpåverkan och utbilda inte bara befolkningen, men även beslutsfattare och politiker, på flera plan i samhället.

Hyra butiksplats

Vision

Vi vill se ett bättre nyttjande av våra resurser. Många tror att hållbarhet handlar om att hålla tillbaka. Vi menar att det snarare handlar om att åstadkomma mer med det vi redan har.

För att lösa de miljömässiga problem vi står inför, på såväl lokal som global nivå, krävs det att vi är många som drar åt samma håll.
Det måste bli enklare för alla som vill dra sitt strå till stacken.

Vi vill i framtiden se en återbrukssektion som ett naturligt inslag på varje stort köpcenter i Sverige. Vi vill utbilda, såväl lokalbefolkning som lokalpolitiker, i cirkulära ekonomiska processer och produktflöden. Vi vill vara en grön hub för kreativitet och kunskapsutbyte och visa med konkreta exempel hur vi alla kan bidra till en grönare framtid.

Öppettider

Våra ordinarie öppettider är alltid samma som Mobila Shopping Centre. Du hittar oss i Norra huset närmast Dalaplan.

Mån - Fre

12.00 - 18.00

Lör - Sön

12.00 - 18.00

Hitta med google maps

Parkering

Det finns parkeringsplatser som är gratis i 3 timmar.

Läs mer om parkering och var du hittar elbilsladdare på mobilia.se

Gå till mobilia.se

Partners och Kompisar

Vi är många som hjälps åt för att Återbruket Mobilia ska kunna byggas upp fungera. Här kan du se våra partners och andra värdefulla vänner.

Partners

Sysav

Atrium Ljungberg

Visuell

HUT Skåne

Naomi Images

Kompisar

Sustainable Business Hub, SwopShop, Kontrapunkt, Malmö Järnhandel, STPLN, Forward Malmö, Miljöförvaltningen Malmö Stad, Stena Fastigheter, XL Bygg

Support från Samhället

Vi gör precis det som samhället vill och måste göra. Vår förhoppning är att denna och andra verksamheter som konkret bidrar till att komma närmare statliga och kommunala miljömål också får konkreta stöd.

Konsumtionens miljöpåverkan måste minska om vi ska nå Sveriges miljömål. Resurserna måste utnyttjas effektivare...
Naturvårdsverket
År 2020 ska Malmö vara världsbäst på hållbar stadsutveckling. Utmaningen att göra Malmö världsbäst kräver att vi är många som arbetar mot gemensamma mål...
Malmö Stad
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Riksdagens definition av generationsmålet