Stängt tillsvidare p.g.a. COVID-19

Malmös första återbruksbasar

Allt startade med en första kontakt med Mobilia strax före påsk 2019. Sommaren gick åt till att arbeta fram ett avtal som fungerar för alla parter. Vi öppnade portarna den 1 februari 2020.

Här kan du läsa mer om oss. Malmös första återbruksbasar!

Vårt koncept

Up-cycling handlar om att kombinera redan existerande varor och material för att skapa nya produkter, samtidigt som vi minimerar nyttjandet av jungfruligt material. Genom att nyttja material som i vanliga fall skulle gått till tippen, kan vi dra ner på nyproduktion, minimera konsumtionens miljöpåverkan och ytterligare minimera vårt kollektiva ekologiska fotavtryck.

Konceptet är enkelt. Här får produkter och material nytt liv.

Genom utbildningar, föreläsningar, föredrag och studiecirklar kan vi sprida kunskap om konsumtionens miljöpåverkan och utbilda inte bara befolkningen, men även beslutsfattare och politiker, på flera plan i samhället.

Hyra butiksplats

Vision

Vi vill se ett bättre nyttjande av våra resurser. Många tror att hållbarhet handlar om att hålla tillbaka. Vi menar att det snarare handlar om att åstadkomma mer med det vi redan har.

För att lösa de miljömässiga problem vi står inför, på såväl lokal som global nivå, krävs det att vi är många som drar åt samma håll.
Det måste bli enklare för alla som vill dra sitt strå till stacken.

Vi vill i framtiden se en återbrukssektion som ett naturligt inslag på varje stort köpcenter i Sverige. Vi vill utbilda, såväl lokalbefolkning som lokalpolitiker, i cirkulära ekonomiska processer och produktflöden. Vi vill vara en grön hub för kreativitet och kunskapsutbyte och visa med konkreta exempel hur vi alla kan bidra till en grönare framtid.

Victor Wall på Återbruket Mobilia 2020

Intervju med Victor wall

Han vill att få oss att konsumera mer hållbart.

Victor Wall är eldsjälen bakom Återbruket, Malmös första återbruksgalleria. Utan honom hade Återbruket inte funnits. Och det hade definitivt inte varit en del av köpcentrumet Mobilia på Per Albin Hanssons väg.

Victor Wall fick idén till gallerian på våren 2019.

Men den föddes ur något annat. Jag och några konstnärer och fotografer letade efter en lokal till ett konstnärskollektiv. Men eftersom vi var så många som skulle komma överens missade vi många kontrakt och chanser, säger Victor som arbetar med konsthantverk och tillverkar lampor av återbrukat trämaterial.

Med hjälp av en lasermaskin ger han träet olika motiv och mönster.

När det drog ut på tiden att hitta en lokal till kollektivet började i stället en helt annan idé att ta form i Victors huvud. Han hade sett ett klipp på sociala medier om återbruksgallerian Retuna i Eskilstuna, där gamla saker samlas in och får nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs på Retuna är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. Och konceptet fungerar, 2018 sålde Retuna återbrukade produkter för 11,7 miljoner.

Varför inte starta något liknande i Malmö? tänkte Victor som är utbildad projektledare och har drivit projekt i Vietnam, Libanon och Indonesien.

Efter att först ha presenterat sina tankar för Entré, som nappade direkt men krävde en för hög hyra, kom Victor via Malmö stad i kontakt med Mobilia. Vid påsk 2019 ringde han upp Anders Murmark, fastighetschef på Atrium Ljungberg, som äger Mobilia.

Han blev eld och lågor. Vi gick och tittade på möjliga lokaler direkt. Det var som om allt klaffade, vi fick bra kontakt med varandra. Tanken bakom Återbruket stämmer bra överens med vad Mobilia vill bli, säger Victor Wall.

I september 2019 var alla avtal klara och Victor kunde börja renovera lokalerna. Allt byggdes upp av kasserade inredningar från andra butiker på Mobilia och utsorterat byggmaterial från XL Bygg.

Vi vill visa våra kunder vad man kan göra med sånt som andra kallar skräp. Det handlar om att vara en inspirationskälla för andra.

Victor började samtidigt kontakta olika aktörer som han trodde kunde vara intresserade av att öppna butik på Återbruket. Swop shop och Rebike var ett par av dem, och de sa ja direkt. I februari 2020 slog Återbruket upp portarna för allmänheten.

Återbruket är nu ett av Mobilias hundra steg mot att ett bli ett hållbart köpcentrum och stadskvarter. Andra steg är solceller på taket, Sveriges största växtvägg, hyrcyklar, bikupor, insektshotell och fladdermusholkar.

Victor Wall tycker att Återbruket hittills mötts av mycket positiv feedback, även om han även fått några kritiska frågor om hur han kan samarbeta med Mobilia, som en del anser står för just det som Återbruket vill motverka: kommersialism och köphets.

Då svarar jag att det är här jag ska vara för att nå ut och påverka. Återbruket hade inte existerat om inte Mobilia hade engagerat sig som de gör. De sitter på möjligheter som jag inte har själv. Det är bråttom att ändra vårt sätt att konsumera på och här kan jag vara med och göra det inifrån, tillsammans med Mobilia.

Genom Återbruket vill Victor bidra till en ny syn på konsumtion.

Vi vet var vi står. Det går inte att fortsätta med business as usual. Fortsätter vi på den inslagna vägen är det kört. Då krävs det att vi alla drar vårt strå till stacken. Det allra minsta vi kan göra är att lämna över planeten i samma skicka som vi fick den. Men vi måste börja göra jobbet nu.

Öppettider

Tillfälliga öppettider:
Tisdag - Söndag: 10:00-18:00
Måndag -Stängt

Hitta med google maps

Parkering

Det finns parkeringsplatser som är gratis i 1 timme ute eller 5 timmar i parkeringshus.

Läs mer om parkering och var du hittar elbilsladdare på mobilia.se

Gå till mobilia.se

Partners och Kompisar

Vi är många som hjälps åt för att Återbruket Mobilia ska kunna byggas upp fungera. Här kan du se våra partners och andra värdefulla vänner.

Partners

Sysav

Atrium Ljungberg

Visuell

Naomi Images

Medborgarskolan

Kompisar

Sustainable Business Hub, SwopShop, Kontrapunkt, Malmö Järnhandel, STPLN, Forward Malmö, Miljöförvaltningen Malmö Stad, Stena Fastigheter, XL Bygg, HUT Skåne

Support från Samhället

Vi gör precis det som samhället vill och måste göra. Vår förhoppning är att denna och andra verksamheter som konkret bidrar till att komma närmare statliga och kommunala miljömål också får konkreta stöd.

Konsumtionens miljöpåverkan måste minska om vi ska nå Sveriges miljömål. Resurserna måste utnyttjas effektivare...
Naturvårdsverket
År 2020 ska Malmö vara världsbäst på hållbar stadsutveckling. Utmaningen att göra Malmö världsbäst kräver att vi är många som arbetar mot gemensamma mål...
Malmö Stad
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Riksdagens definition av generationsmålet